Käytön ja myynnin ehdot

Sisällysluettelo

 1. Sovelluksen laajuus
 2. Sopimuksen lopputulos
 3. Oikeus peruuttaa
 4. Hinta ja toimituskulut
 5. Rahti- ja toimitusehdot
 6. Virhevastuu
 7. Laki ja tuomiovalta
 8. Tietoa online riidan ratkaisemisesta

1) Sovelluksen laajuus

1.1 Nämä yritys Cerascreen GmbH:n (tästä eteenpäin viitaten "Myyjä") käyttöehdot pätevät kaikkiin sopimuksiin, jotka on solmittu kuluttajan tai kauppiaan (tästä eteenpäin viitaten "Asiakas") ja Myyjän välille liittyen kaikkiin tavaroihin ja palveluihin jotka ovat esillä Myyjän online-kaupassa. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen on täten estetty, ellei muita ehtoja ole vaadittu.

1.2 Näiden ehtojen mukaisesti kuluttaja on kuka tahansa henkilö, joka toimii tarkoituksessa, joka on kokonaan tai pääosin kyseisen henkilön kaupan, liiketoiminnan, käsityön tai ammatin ulkopuolella. Näiden ehtojen mukaisesti kauppias on kuka tahansa henkilö, joka toimii tarkoituksessa, joka liittyy kyseisen henkilön kaupankäyntiin, liiketoimintaan, käsityöhön tai ammattiin riippumatta siitä, toimivatko he henkilökohtaisesti tai sellaisen henkilön kautta, joka toimii kauppiaan nimissä tai kauppiaan puolesta.

2) Sopimuksen lopputulos

2.1 Tuotekuvaukset Myyjän online-kaupassa eivät muodosta Myyjää sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat ainoastaan Asiakkaan sitovan tarjouksen jättämisen tarkoitusta.

2.2 Asiakas voi toimittaa tarjouksen online-tilauskaavaketta käyttämällä, joka on sisällytetty Myyjän online-kauppaan. Tällöin Asiakas, sen jälkeen kun on sijoittanut valitut tavarat ja/tai palvelut virtuaaliseen ostoskoriin ja läpäissyt tilausprosessin, sekä painamalla nappia viimeistelläkseen tilausprosessin, toimittaa oikeudellisesti sitovan tarjouksen, joka koskee tavaroita ja/tai palveluita virtuaali ostoskorissa. Asiakas voi myös esittää tarjouksen Myyjälle puhelimella, faxilla, sähköpostilla tai kirjepostilla.

2.3 Myyjä voi hyväksyä Asiakkaan tarjouksen viiden päivän sisällä

 • siirtämällä kirjoitetun tilausvahvistuksen tai tilausvahvistuksen kirjoitetussa muodossa (faxi tai sähköposti); jolloin tilausvahvistuksen vastaanottaminen Asiakkaan toimesta on ratkaiseva, tai
 • lähettämällä tilatut tavarat Asiakkaalle, jolloin tavaroiden vastaanottaminen Asiakkaan toimesta on ratkaisevaa, tai
 • Vaatimalla Asiakasta maksamaan sen jälkeen kun hän on antanu tilauksen.

Edellyttäen, että useita edellä mainittuja vaihtoehtoja sovelletaan, sopimus on tehtävä silloin, kun ensimmäinen edellä mainituista vaihtoehdoista tapahtuu. Mikäli Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta edellä mainitussa ajassa, katsotaan, että tämä hylkää tarjouksen, jolloin Asiakas ei enää ole sidottu aiesopimukseen.

2.4 Tarjouksen hyväksymisaika alkaa siitä päivästä, jona Asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän päättyessä.

2.5 Myyjä tallentaa sopimuksen sisällön ja se lähetetään Asiakkaalle kirjallisesti, mukaan lukien nämä ehdot ja Asiakastiedot (esimerkiksi sähköpostitse, faksilla tai kirjeellä) sen jälkeen, kun asiakas on toimittanut tilauksensa. Lisäksi sopimuksen sisältö tallennetaan Myyjän verkkosivustolle ja on Asiakkaan löydettävissä Asiakkaan kirjautumisessa salasanalla suojatun asiakastilin kautta, jos Asiakas on luonut asiakastilin verkkokaupassa ennen tilauksensa lähettämistä.

2.6 Asiakas voi korjata kaiken tiedon tavallista näppäimistöä ja hiirtä käyttämällä ennen sitovan tilauksen lähettämistä. Lisäksi, ennen tilauksen lähettämistä kaikki syötetty tieto näytetään vahvistusikkunassa ja ne voidaan korjata myös tässä tavanomaisen näppäimistön ja hiiren avulla.

2.7 Sopimuskieli on englanti.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenpito tapahtuu yleensä sähköpostin ja automaattisen tilausten käsittelyn kautta. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tilauksen käsittelyn edellyttämä sähköpostiosoite on tarkka, jotta Myyjän lähettämät sähköpostiviestit voidaan vastaanottaa tällä osoitteella. Erityisesti asiakkaan vastuulla on, että SPAM-suodattimia käytettäessä varmistetaan, että kaikki myyjän tai myyjän tilaamien tilausten käsittelyn yhteydessä lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa.

3) Oikeus peruuttaa

Sinulla on oikeus peruuttaa tämän sopimuksen 120 päivän kuluessa ilman mitään perusteluja. Tämä pätee siitä päivästä, johon iski tavaroita. Voidakseen tehdä niin, sinun täytyy ilmoittaa meille (osoite) noin toiveenne peruuttaa selkeän julistuksen (esimerkiksi postitse tai sähköpostitse). Ilmoitus ennen päättymistä peruutus aika riittää noudattaa määräaikaa.

4) Hinta ja toimituskulut

4.1 Ellei tuotekuvauksissa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat loppuhintoja ja sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja lähetyskustannukset määritetään erikseen tuotekuvauksessa.

4.2 Poistetaan

4.3 Maksu voidaan suorittaa jollakin Myyjän verkkokaupassa mainituista menetelmistä.

4.4 Poistetaan

4.5 Kun maksut suoritetaan PayPalin tarjoamalla maksutavalla, maksujen käsittely tapahtuu maksupalveluntarjoajan välityksellä: PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (tästä eteenpäin “PayPal”) soveltaen PayPalin käyttöehtoja, joita voi tarkastella User Agreement for PayPal Service. Jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, maksut ilman PayPal-tiliä koskevat ehdot ovat voimassa. Niitä voi tarkastella osoitteessa Maksutavat ilman PayPal-tiliä.

5) Rahti- ja toimitusehdot

5.1 Tavarat toimitetaan yleensä toimitusreitillä asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. Tapahtumaprosessissa on sovellettava asiakkaan tilausprosessissa määrittelemää toimitusosoitetta.

5.2 Mikäli toimitus asiakkaalle ei ole mahdollista, määrätty kuljetusyritys palauttaa tavarat myyjälle ja asiakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat epäonnistuneesta lähettämisestä. Tätä ei sovelleta, jos Asiakas ei ole vastuussa tapahtumasta, joka johtaa toimituksen mahdottomuuteen, tai jos hänellä on tilapäisesti estetty vastaanottamasta tilattuja tavaroita, ellei Myyjä ole ilmoittanut asiasta Asiakkaalle riittävän kauan ennen toimitusta.

5.3 Myyjä pidättää itsellään oikeuden osittaiseen toimitukseen. Tällöin Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle, missä vaiheessa kaikki erät toimitetaan. Toimitus on suoritettava kohtuullisessa ajassa. Tällaisia osittaisia toimituksia varten ei vaadita lisäkustannuksia. Jos Asiakas on kuitenkin pyytänyt osittaista toimitusta, Myyjä pidättää itsellään oikeuden veloittaa Asiakkaalta ylimääräiset toimitusmaksut.

5.4 Myytyjen tavaroiden vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski on periaatteessa siirrettävä Asiakkaalle, kun ne tulevat asiakkaan tai asiakkaan tunnistaman henkilön fyysiseen hallintaan. Mikäli Asiakas toimii kauppiaana, vahingossa tapahtuvan hävittämisen ja vahingossa tapahtuvan vioittumisen vaara, jos tuotteet lähetetään, siirretään, kun tavarat toimitetaan pätevälle kuljettajalle myyjän toimipaikassa.

5.5 Myyjä pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimuksen, jos on tapahtunut virheellinen tai puuttellinen hankinta. Tämä pätee vain, jos Myyjä ei ole vastuussa toimittamatta jättämisestä ja jos hän on tehnyt konkreettisen suojaustapahtuman toimittajan kanssa. Myyjän on pyrittävä kaikin tavoin hankkimaan tavarat. Jos tavarat eivät ole saatavissa tai ne ovat osittain saatavilla, hänen on ilmoitettava siitä Asiakkaalle viipymättä ja asiakkaan suorittamat maksut palautetaan välittömästi.

5.6 Asiakkaan tuotteen saaminen ei ole mahdollista logistisista syistä.

5.7 Tästä onlineshop toimitamme ainoastaan tavaroiden Suomeen. Jotta toimitus muihin maihin käy kunkin verkkokauppaan.

5.8 Toimitus voi kestää jopa viikon. Viivästystapauksissa ota yhteyttä.

6) Virhevastuu

6.1 Lakisääteisiä kuluttajien oikeuksia sovelletaan.

6.2 Jos asiakas on kuluttaja ja hän käyttää lyhytaikaista oikeuttaan hylätä tuote, hänen on palautettava tuote omakustanteisesti.

7) Laki ja tuomiovalta

7.1 Jos asiakas toimii 1.2 kohdan mukaisena kuluttajana, sopimuspuolten väliset sopimussuhteet määräytyvät sen maan lainsäädännön mukaan, jossa asiakkaalla on vakituinen asuinpaikka, lukuun ottamatta YK: n yleissopimusta tavaroiden kansainvälisestä myynnistä ja tuomioistuimista sillä valtiolla, jossa asiakkaalla on kotipaikka, on yksinomainen toimivalta kaikissa näihin suhteisiin liittyvissä riita-asioissa.

7.2 Jos Asiakas toimii 1.2 kohdan mukaisena kauppiaana, sopimuspuolten välisiä sopimussuhteita säännellään sen maan lainsäädännössä, jossa Myyjällä on toimipaikka, lukuun ottamatta YK: n yleissopimusta tavaroiden kansainvälisestä myynnistä ja sopimuksesta sen valtion tuomioistuimilla, jossa Myyjän toimipaikka sijaitsee, on yksinomainen toimivalta kaikissa näihin suhteisiin liittyvissä riita-asioissa.

8) Tietoa online riidan ratkaisemisesta

EU: n komissio tarjoaa verkkosivustollaan seuraavan linkin ODR platform.

Tämä foorumi on kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välillä tehdyistä online-myynti- ja palvelusopimuksista johtuvien riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella.